این تصویر مربوط به یکی از سفرهای آیت‌الله هاشمی بهرمانی(رفسجانی) به کشور روسیه است.

در این تصویر آرشیوی که گویا در نمایشگاه دستاوردهای فضایی روسیه! در آن زمان عکسبرداری شده است، مهدی هاشمی نیز در پشت ماکت بخشی از یک سفینه فضایی روسی و رو به دوربین ایستاده است.

در این عکس که متعلق به حوالی سال ۱۳۶۸ است، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران نیز دیده می‌شود که لباس سبز رنگ دارد و پشت به دوربین ایستاده است.