ملت ایران:این تصویر که کل آسمان را نشان داده، مجموع داده‌های فضاپیمای کاوشگر ناهمسانگردی مایکروویو ویلکینسون(WMAP) را در خود جای داده است.

این فضاپیما در سال ۲۰۰۱ به فضا پرتاب شده و از جایگاه خود در ۱.۶ میلیون کیلومتری زمین در خلاف جهت خورشید به بررسی آسمان پرداخته و فروزش جهان داغ و جوان را با دقت بسیار طراحی کرده است.

این تصویر، دمای تایش باقی مانده از انفجار بزرگ را که جهان در آن تنها ۳۷۵ هزار سال سن داشته، طراحی کرده است. این نقشه یک طیف دمایی مثبت یا منفی ۲۰۰ میکروکلوین را با نوساناتی در تابش پس زمینه مایکروویو کیهانی با تفاوت رنگی نشان داده است.

این الگوها به ستاره شناسان در پیش‌بینی رویدادهای جهان ابتدایی و اتفاقات بعدی در میلیاردها سال پس از دوران کودکی جهان کمک می‌کنند. به این ترتیب این فضاپیما در جلو راندن نظریات کیهانی در مورد ذات و منشا جهان بسیار کاربردی بوده است.

این داده‌ها در میان اکتشافات خود یک برآورد بسیار دقیق‌تر از سن جهان را ارائه کرده که ۱۳.۷ میلیارد سال است و همچنین تائید کرده که حدود ۹۵ درصد از جهان از ماده تاریک و انرژی تاریک ساخته شده است.

داده‌های WMAP همچنین به دانشمندان در کشف انحنای فضا تا حدود ۰.۴ درصد مسطح کمک کرده و زمان آغاز جهان را از سن تاریکی کیهانی در حدود ۴۰۰ میلیون سال پس از انفجار بزرگ نشان داده است.

این کاوشگر دو سال پیش بازنشسته شده و تیم علمی آن اکنون نتایج نهایی آن را بر اساس ۹ سال رصد منتشر کرده‌اند.

منبع: ایسنا