ملت ایران:ماموران پلیس شهر مارتیگ در منطقه بوش - دو - رون فرانسه شب گذشته مردی که همسایه اش را با ضربت شمشیر سامورایی کشت دستگیر کردند.

قاتل ۳۰ ساله پس از زدن ضربه مرگبار به همسایه اش فورا با اورژانس و ماموران پلیس تماس گرفت.

قاتل که در طبقه چهارم ساختمان زندگی می کند همواره با مقتول که در طبقه اول سکونت داشت، جرو بحثداشتند. قاتل از سرو صدای همسایه طبقه اول شکایت داشت.

شب گذشته آنها ابتدا از پنجره به یکدیگر دشنام داده و سپس تصمیم گرفتند رو در رو اختلافشان را حل کنند.

همسایه ساکن طبقه اول حوالی ساعت ۲۱ به طبقه چهارم رفت و همسایه اش را با یک " کاتانا "(شمشیر ژاپنی) روی پاگرد مشاهده کرد. قاتل در بازجویی گفت که مقتول خودش را روی نوک شمشیر پرتاب کرد.

هنگام رسیدن اورژانس و ماموران پلیس همسایه پر سرو صدا جان سپرده بود.

به گفته سایر ساکنان مجتمع مسکونی، مقتول همواره با همه همسایه ها و حتی با همسرش جر و بحثکرده و اختلاف داشت.

مرد شمشیرزن که هم اکنون در بازداشت به سر می برد باید روز دوشنبه در برابر دادستان اکس - آن - پرووانس حاضر شود. وی در بازجویی بلافاصله جزییات حادثه و اتهام خود را قبول کرد. با این حال، ‌کارشناسان پلیس در مورد قصد وی مبنی بر قتل عمد تردید دارند.