به گزارش ملت ایران به نقل از دیلی میل: این بانوی سلطنتی در اقدامی عجیب به همراه همسرش در آستانه سال نو میلادی به افغانستان سفر کرده است تا در کنار سربازان بریتانیایی باشد.

او در کمپ انگلیسی سربازان حاضر در افغانستان اقامت دارد و با کمک سربازان در حال بررسی اوضاع و آشنا شدن با گوشه و کنار این کمپ نظامی است.


حضور سربازان انگلیسی در این پایگاه به دلیل آموزش دادن نیروهای ارتش افغان اعلام شده است. برخی منتقدان سیاسی حضور این زن بی تجربه سلطنتی در این منطقه نظامی را خنده دار توصیف کرده اند و علت بازدید وی از این منطقه را نامعلوم اعلام کرده اند.
گفته میشود حتی سربازان از حضور وی در پایگاه متعجب شده و تا ساعتها در مورد یافتن علت حضورش در این منطقه نظامی خطرناک صحبت میکردند. اگرچه افسران ارتش انگلیسی و سربازان بریتانیایی با دقت و اشتیاق کامل به استقبال وی رفته و به توضیح دقیق درمورد همه چیز در این پایگاه پرداخته اند اما به نظر نمیرسد این که هیچ علاقه ای به نظام داشته و چیزی از این جریانات دستگیرش شده باشد.