به گزارش ملت ایران به نقل از بیوتی نیوز: شروع هر روز زندگی با خوردن یک سیب راز عمر طولانی این خانم
خانم " ماری اسنلینگ " متولد ۱۷ دسامبر سال ۱۹۰۵است او درست یک ماه قبل از شروع جنگ جهانی دوم ازدواج کرد.

او اخیرا تولد ۱۰۷ سالگی اش را جشن گرفته است. در روز تولدش اعلام کرد راز عمر طولانی او شروع هر روز با خوردن یک سیب است. به نظر میرسد عمر طولانی در خانواده آنها موروثی است چراکه وی یک خواهر ۱۰۲ ساله نیز دارد.
او معتقد است کلید داشتن یک عمر طولانی پیروی از یک رژیم غذایی سالم، ورزش زیاد، دوری از سیگار و مشروبات الکلی است. وی تاکید میکند هرگز به یاد ندارد که چربی گوشت را خورده باشد. او روزش را با خوردن یک سیب آغاز میکد و مدت زیادی را به پیاده روی اختصاص میدهد.
هیچ کدام از خواهرهای او ازدواج نکرده و صاحب فرزند نیستند. او در خانواده معمولی متولد شده است و درمدرسه خصوصی تحصیل کرده است. در سال ۱۹۳۹ ازدواج کرده و درست ۱۰ سال بعد در سال ۱۹۴۹ همسرش را در اثر بیماری از دست داده است. او بعد از آن هرگز ازدواج نکرده و فرزندی ندارد. وی به همراه دو خواهر دیگرش زندگی میکند.