ملت ایران:بارش تگرگ در بندر سیراف(استان بوشهر) موجب بروز خساراتی برای مردم به خصوص رانندگان شد.

بارش تگرگ هفته گذشته در بندر سیراف موجب بروز خساراتی برای مردم به خصوص رانندگان شد. این بارش بی‌سابقه و شدید تگرگ حدود یک ساعت نیز در شهرستان کنگان تداوم داشت و به بخش کشاورزی خسارات زیادی وارد کرد.

بندر سیراف در نزدیکی عسلویه در استان بوشهر واقع است.

بارش تگرگ های حدود نیم الی یک کیلویی همراه با وزش باد موجب شد تا بسیاری از اتومبیل های مردم دچار خسارت هایی شود.

تعدادی از شهروندان سیرافی نیز از ناحیه دست و صورت دچار آسیب دیدگی شده که در بیمارستان به صورت سراپایی مداوا شدند.

بوشهر نیوز