ملت ایران: «هو یانگ» ۸ ساله یک دانش آموز معمولی مثل سایر بچه مدرسه‌ای‌های دنیاست، ‌اما مدرسه‌ای که او در آن تحصیل می‌کند با تمام مدارس دنیا فرق دارد.

هو یانگ در یکی از روستاهای استان فوجیان چین زنگی می‌کند و متأسفانه همه بچه‌های این روستا برای کار یا به شهر رفته‌اند یا در کنار خانواده خود در مزرعه فعالیت می‌کنند، به همین علت او تنها دانش آموز مدرسه روستاست و ساعات درسی را به تنهایی با دو معلم خود در مدرسه طی می‌کند.