ملت ایران:پل های مختلفی در دنیا هستند که لقب خطرناک و ترسناک را به خود را اختصاص داده اند اما به تازگی ترسناکترین پل دنیا بازگشایی شده است.

این پل معلق در ارتفاعات آلپ واقع در سوئیس و در ارتفاع ۳ هزار متری از سطح زمین قرار دارد که این روزها افتتاح شده است و لقب ترسناکترین پل دنیا را به خود اختصاص داده است.

تصاویر: ترسناک‌ترین پل دنیا

باشگاه خبرنگاران