یک خانم هنرمند به نام Nirit Levav با زنجیر و کمی لوازم دیگر دوچرخه این مجسمه های جالب را درست کرده است.

تصاویر: خلاقیتی دیدنی از یک خانم