ملت ایران:«کیریستن گیروتو» با تلفیق چهره مردم در بزرگ‌سالی و کودکی تصاویر زیبایی از کودکی بزرگ‌سالان یا شاید بهتر است که بگوییم کودک درون را به تصویر کشیده است.