ملت ایران:برخی از رستوران دارها برای اینکه بتوانند رستوران خودشان را معروف کنند دست به اقدام های جالبی مانند درست کردن بزرگترین ساندویچ یا تندترین آن ها می زنند.

به تازگی یک رستوران در انگلستان با همبرگری ویژه را در اختیار مشتریانش قرار میدهد که البته به عنوان یکی از تندترین غذاهای دنیا شناخته می شود.

بسیاری از دوست داران همبرگر که به هر نحوی آن را می خوردن می گویند این همبرگر که به " اتمی " معروف شده است تنها باعثدردکشیدن است و خوردن آن از جمله سخت ترین کارهای دنیا است.

برای پخت این همبرگر از ادویه های بسیار تند استفاده شده است اما چیزی که آن را از دیگر همبرگرها جدا میکند سس مخصوصی به نام " سس ارواح " است که می تواند پوست دست را هم بسوزاند.

این رستوران دار برای افرادی که این همبرگر را سفارش می دهند یک رضایت نامه کتبی می آورد تا آن ها بیشتر مسئولیت های اتفاقات بعد از خوردن این غذا را قبول کنند. همچنین برای خوردن آن نیاز به دستکش دارند تا دستشان نسوزد.

این رستوران تا به حال نزدیک به ۵۰۰ عدد از این همبرگرها فروخته است که البته هیچکس نتوانسته آن را تمام کند. جایزه فردی که بتواند این همبرگر را بخورد این است که اسمش همیشه روی دیوار این رستوران خواهد بود.

صاحب این رستوران گفته است که خودش با تمام تلاشی که انجام داده است تنها یک چهارم این همبرگر را خورده است.