ملت ایران:تاکنون به این مسئله فکر کرده اید که فکر نکردن چه شکلی است؟ اگر پاسخ منفی است باید به مشاهده طرحی که یک هنرمند از ذهن خالی خود به صورت جسمانی تهیه کرده نگاهی بیاندازید.

گوستاو متزگر به عنوان یک هنرمند با شهرت چندان با فکر کردن به این که فکر نکردن چه شکلی دارد تصویر ذهن خالی خود را به صورت جسمانی و عینی ارائه کرده است.

وی برای پی بردن به این موضوع خود را به یک اسنکر الکتروانسفالوگرافی متصل کرده و این اسکنر نیز به یک ماشین حکاکی رباتی متصل شد، سپس متزگر تلاش کرد که به هیچ چیز فکر نکند.

تصویری از فکر نکردن در مغز ما!

تصویر فضای خالی داخل قطعه سنگ

این مجسمه همانطور که نشان دهنده تفکر گوستاو متزگر درباره هیچ چیز بوده، دربرگیرنده فیلمی از حکاکی این سنگ و سایر اسناد درباره نحوه ارائه این اثر است.

این پروژه با حمایت مالی شورای هنرهای انگلستان و انجمن هنرهای رایانه ای این کشور انجام شده است.

خبرگزاری مهر