بی خبری و بی احتیاطی یکی از پرستاران رسیدگی کننده به وضع عروس ملکه انگلیس در حفظ اسرار سرانجام به مرگ مشکوک وی منجر شد.

به گزارش ملت ایران: چند روزی بعد از بستری شدن عروس ملکه انگلیس که پزشکان احتمال بارداری وی را می دادند، توجه رسانه های جهان به این مساله جلب شد زیرا نوزادی که از این زوج به دنیا می آید، پادشاه یا ملکه آینده انگلیس خواهد بود.

در همین حال تماسی از یک رادیوی استرالیایی با این بیمارستان گرفته شد و فردی که صدای ملکه را تقلید می کرد، از مقامات این بیمارستان خواستار توضیح درباره وضع عروس خاندان سلطنتی شد.

گفته می شود این پرستار که ظاهرا از مساله نیز خبری نداشت، با افرادی که صدای ملکه و ولیعهد را تقلید می کردند به گفتگو نشست و درباره جزئیات پرونده پزشکی عروس ملکه با فردی که گمان می کرد ملکه انگلیس است، صحبت کرده است.

مقامات بیمارستان کینگ ادوارد از این مساله عذرخواهی کردند و این مساله را مایه شرمساری دانستند و مقامات دربار انگلیس و بیمارستان کینگ ادوارد مدعی شده اند هیچ شکایتی از جاثینتا سالاندا(Jacintha Saldanha)، پرستار یاد شده، نکرده اند و در این مدت که فشارهای زیادی نیز بر وی وارد می شد، از وی حمایت کرده اند.

با این حال امروز اعلام شد چند روز بعد از این حادثه، جسد این پرستار در خانه ای در نزدیکی بیمارستان پیدا شد که برخی مقامات انگلیسی از احتمال خودکشی وی خبر می دهند.

سالاندا، متاهل و دارای دو فرزند خردسال از جمله پرستارانی بود که هیچ پرونده انضباطی نداشت و بیمارستان کینگ ادوارد وی را یکی از بهترین کارکنان بخش پرستاری خود معرفی کرده است.