ملت ایران:زن آمریکایی که می‌تواند کره‌چشمانش را در فاصله ۱۲ میلیمتری حدقه چشمانش بیرون آورد، توانست رکورد این عنوان در گینس را به دست آورد. «کیم گودمن» با بیرون‌آوردن غیرطبیعی کره‌چشمانش، این رکورد را دست یافت. به گزارش پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، رکورد او در نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی در استانبول ترکیه ثبت شد.

عکس: رکورد دیدنی بیرون‌آوردن کره‌چشم از حدقه !