ملت ایران:دانشمندان استرالیایی پس از این که متوجه شدند جزیره ای که توسط نقشه گوگل سندی و توسط دیگر نقشه سیبل نامگذاری شده است در نقشه ناوبری روی کشتی نمایان نمی شود، تصمیم گرفتند به سمت آن حرکت کنند.

به رغم این که این نقشه مساحتی معادل ۱۵۵ کیلومتر مربع را در نقش به خود اختصاص داده است، اما یک گروه از دانشگاه سیدنی که این ماه به این جزیره موهوم سفر کرده بودند در این منطقه چیزی جز مرجانهای دریای آبی نیافتند.

براساس پیش فرضها جزیره سندی باید در نیمه راه میان استرالیا و نیوکلدونیا قرار داشته باشد، از این رو کاپیتان این کشتی محتاطانه به این منطقه نزدیک شد چرا که نگران برخورد کردن با خشکی بود.

ماریا ستون یک زمین شناس در این رابطه گفت: این جزیره در گوگل ارثو سایر نقشه ها مشاهده می شود، بنابراین تصمیم گرفتیم که آن را بررسی کنیم و متوجه شدیم که چنین جزیره ای وجود ندارد. ما به شدت شگفت زده شده ایم و این مسئله بسیار عجیب است. اگر این جزیره وجود ندارد چگونه به نقشه ها راه یافته است. تا کنون پاسخ به این پرسش مشخص نشده است اما درنظر داریم تحقیقات بیشتری انجام داده تا علت آن را کشف کنیم.

ماهواره گوگل این جزیره موهوم را چیزی جز یک توده تاریک نشان نمی دهد اما این هفته این جزیره عجیب و فرضی همچنان در نقشه گوگل قابل مشاهده بود.

براساس اظهارات نبیل نقدی از مدیران پروژه نقشه گوگل، گوگل از منابع متعددی برای به روز نگه داشتن نقشه خود استفاده می کند. دنیا مدام درحال تغییر است دقیق شدن روی این تغییرات یک تلاش بی پایان است.

محققان اظهار داشتند که نمی دانند چگونه این جزیره در نقشه ها ظاهر شده است اما نشریه سیدنی مورنینگ هرالد منابعی یافته که براساس آن این مسئله دست کم به سال ۲۰۰۰ می رسد.

درحال حاضر شخصیتهای آکادمیک درحالی بررسی تکتونیک صفحه‌ ای هستند. اگر این جزیره به واقع وجود داشته باشد در آبهای ساحلی فرانسوی قرار می گیرد.

مهر