ملت ایران:این نقاشی شگفت انگیز با مداد توسط هنرمند ایتالیایی DiegoKoi کشیده شده است. کشیدن این نقاشی زیبا ۲۰۰ ساعت زمان برده است.

تصاویر: شگفت انگیزترین نقاشی چهره زن !

عصر ایران