ملت ایران: نتایج یک نظرسنجی در اتحادیه اروپا نشان می دهد یک سوم خلبانان یعنی یکی از هر سه نفر هنگام پرواز در کابین هواپیما خوابشان می برد.

به گزارش ایرنا، این نظرسنجی توسط اتحادیه خلبانان اروپایی ˈکوکپیتˈ در بین شش هزار خلبان کشورهای مختلف آن انجام شده و نتایج آن را امروز خبرگزاری اروپاپرس منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، ۹ نفر از هر ۱۰ خلبان نیز تایید کرده اند که هنگام پرواز در کابین خلبان بیش از حد احساس خستگی می کنند.

در این میان، چهار نفر از هر پنج خلبان آلمانی گفته اند که گاه از روی خستگی، دچار خطاهایی هنگام پرواز شده اند.

یک سخنگوی اتحادیه خلبانان اروپایی با اعلام نتایج نظرسنجی اظهارداشت: ˈبر اساس تجربیاتم، فکر می کنم این داده ها صحیح است. ˈ

اگرچه میزان سوانح هوایی در کل جهان، اندک و در اتحادیه اروپا، بسیار اندک است، اما بررسی جعبه سیاه هواپیماها پس از سقوط آن معمولا نشان می دهد عوامل انسانی بیش از دیگر عوامل در وقوع حادثه دخیل بوده است.