ملت ایران:ویدئوی منتشر شده ثابت کرد مدلی که از خود یک باربی ساخته بود با استفاده از فتوشاپ مردم را فریب داده است.
کمر بسیار باریک، چهره سرامیکی، ژستهای عروسکی و گردن نحیف و باریک همه نتیجه یک فتوشاپ حرفه ای است. یک وب سایت اخیرا تصاویری از این مدل اوکراینی منتشر کرد که نشان میدهد " والریا لوکیانوا " خیلی با چهره ای که ازخود به نمایش گذاشته است فرق میکند. " نیک ریچی " موسس این سایت لقب " مایکل جکسون " اوکراین را به او داده است.
این سایت عنوان کرده است این دختر یک متقلب است، اگرچه ادعا میکند تصاویرش واقعی است اما مدارک زیادی وجود دارد که نشان میدهد او از ترفندهای فتوشاپی برای ایجاد کردن تصاویرش استفاده میکند
" لوکیا نوا " انجام هرگونه عمل جراحی و یا حتی فتوشاپ روی تصاویرش را تکذیب کرده بود. در تازه ترین ویدئوی منتشر شده اش او چهره ای منتقدانه به خود گرفته است و سر خود را با زاویه ای که نشان از ناراحتی اش است کج کرده اما آنچه به نظر میرسد او بیش از هرچیز تنها یک زن معمولی است.
او به انتقادی که درمورد گردن باریکش در تصاویر شده بود اینگونه پاسخ داده است: هرکس در زندگی مشکلی دارد و من هم از این ناراحتی رنج میبرم. گردن من به قدری باریک است که توان صاف نگهداشتن سرم را ندارد و نمیتوانم گردنم را صاف نگه دارم.
وی همچنین عنوان کرده است: مشخص میشود کارم خیلی خوب بوده است که مردم احساس میکنند من غیر طبیعی هستم. فقط باید کمی اعتماد به نفس داشت و راجع به هرچیز زود قضاوت نکرد.