ملت ایران:این تصاویر که توسط ناسا منتشر شده توسط یک ابررایانه برای مدل سازی اورسلها(ترکیب کلوئیدى ذرات بسیار ریز مایع یا جامد در گاز یک دست) در اتمسفر زمین طراحی شده است.

این تصویر حرکت غبار، نمک دریایی، دود و سولفات را در اتمسفر زمین نشان می دهد و می تواند به نحو چشمگیری در پیش بینی های آب و هوایی موثر باشد.

این تصویر ناسان نشان دهند اروسلها در اتمسفر است؛ غبار(رنگ قرمز) از سطح زمین بلند می شود، نمک دریایی(رنگ آبی) حرکت چرخشی داخل گردبادها دارد، دود(رنگ سبز) از آتشها بالا می رود و ذرات سولفات(سفید که از بخار آتشفشانها و انتشار سوخت فسیلی حال می شوند

این مدل سازی جهانی اتمسفری با وضوح تصویر بالا با استفاده از ابررایانه " دیسکاور " در مرکز شبیه سازی جوی ناسا در مرکز پرواز هوایی گودارد واقع در مریلند تهیه شده است.

ناسا اظهار داشته است که این تسهیلات ابزار منحصر به فردی برای مطالعه نقش آب و هوا در سیستم جوی زمین است.

مدل مفهومی نظارت بر زمین گودارد، نسخه ۵(GEOS - ۵) از توانایی شبیه سازی وضعیت آب و هوایی جهان با وضوح تصویر ۱۰ تا ۳.۵ کیلومتر برخوردار است.

این تصویر از اروسلهای جهانی توسط شبیه ساز GEOS - ۵ با وضوح تصویر ۱۰ کیلومتری فراهم شده است.

غبار(رنگ قرمز) از سطح زمین بلند می شود، نمک دریایی(رنگ آبی) حرکت چرخشی داخل گردبادها داشته، دود(رنگ سبز) از آتشها بالا می رود و ذرات سولفات(سفید که از بخار آتشفشانها و انتشار سوخت فسیلی حال می شوند

غبار به رنگ قرمز به صورت چرخشی بر فراز اروپا حرکت می کند، درحالی که به ساحل استرالیا رسیده، نمک آبی با رنگ آبی مشخص شده و کاملا به چشم به می رسد.

این ابر رایانه پیشتر رویدادهای مهم آب و هوایی را نیز ارائه کرده است. این تصویر در سال ۱۹۹۳ در رابطه با رطوبت تهیه شده است، زمانی که سیل بزرگ ایالت‌های غرب میانه آمریکا مورد اصابت قرار داده بود

مهر