ملت ایران:«سروان سینگ» با داشتن موی ریشی به طول ۲.۳۷ متر نام خود را به عنوان تنها دارنده بلندترین موی ریش جهان به ثبت رساند.

پیش از این یک مرد هندی دیگر توانسته بود در سال ۱۹۹۷ میلادی با داشتن موی ریشی به طول ۱.۸۳ متر به این رکورد دست یابد.

به گزارش پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، «سروان سینگ» در ماه مارس سال ۲۰۱۰ میلادی در رم به این عنوان دست یافت.

ایسنا