ملت ایران:این سیاره که هفت برابر زمین جرم دارد و دانشمندان آن را به خاطر شعاع زیاد «سوپر زمین» نامیده اند، به دور مدار خود می چرخد که این موضوع شانس وجود نوعی حیات بر سطح آن را افزایش می دهد. احتمال می رود این سیاره صخره ای یا یخی باشد، که در هر دو صورت باید در سطح آن آب وجود داشته باشد.

دانشمندان از کشف یک سیاره جدید که احتمال حیات در آن وجود دارد خبر دادند که همچون زمین، به دور ستاره خود می چرخد. این سیاره دارای آب و هوای مناسب برای حیات است.

به نوشته روزنامه روسی «پراودا» طبق نتایج تحقیقی که در مجله علمی «نجوم و اختر فیزیک» منتشر شد، این سیاره در فاصله ایده آلی از ستاره خود و در به اصطلاح «منطقه حیات» قرار دارد و به همین علت دمای آن نه خیلی زیاد و نه خیلی کم است.

این سیاره که هفت برابر زمین جرم دارد و دانشمندان آن را به خاطر شعاع زیاد «سوپر زمین» نامیده اند، به دور مدار خود می چرخد که این موضوع شانس وجود نوعی حیات بر سطح آن را افزایش می دهد. احتمال می رود این سیاره صخره ای یا یخی باشد، که در هر دو صورت باید در سطح آن آب وجود داشته باشد.

واحد مرکزی خبر