ملت ایران:شرکت لی وایز می گوید با شرکت های بازیافتی برای بازیافت پلاستیک های پلی اتیلن ترفتالات(PET)، بطری های قهوه ای، سبز و بدون رنگ و همچنین پلاستیک های سیاه سینی های غذا وارد همکاری شده است.

شرکت های بازیافتی این پلاستیک ها را بر اساس رنگ دسته بندی می کنند سپس آنها را خرد و به الیاف پلی استر تبدیل می کنند که می توان آن را با الیاف پنبه مخلوط کرد.

لباسهایی از جنس بطریهای بازیافتی+عکس

از آنجا که رنگ این پلاستیک ها در فرایند بازیافت حفظ می شود، رنگ پوشاک جین را بسیار زیباتر از جین های معمولی جلوه می دهد.

لی وایز می گوید به طور متوسط هشت بطری در هر شلوار جین استفاده می شود. بر اساس اعلام این تولید کننده پوشاک، برای مجموعه جدید جین عرضه شده این شرکت ۳.۵ میلیون بطری مصرف شده است یعنی حدود نیم میلیون لباس به این شیوه تولید شده است.

مهر