این دو ستاره تاریخ فوتبال ایران دیشب در ضیافت قدیمی های پرسپولیس حضور پیدا کردند و کنار هم نشستند اینجا رستوران آ اس پ است و انصاریان میزبان جلسه پرسپولیسی های قدیمی. علی کریمی و کریم باقری در این مراسم کنار هم نشستند تا یکی دو ساعتی سوژه عکاس ها باشند.

عکس روز: ملاقات کریم باقری و علی کریمی