ملت ایران: " جدلیکا " اولین جراحی زیبایی خود را در سن ۲۲ سالگی و با عمل بینی خود آغاز کرده است.

این جوان ۳۲ ساله معتقد است که عمل زیبایی اعضای بدن کاری بمراتب بهتر از رفتن به باشگاههای بدنسازی و تقویت عضله ها است.

مردی که 90عمل زیبایی انجام داده است +عکس

باشگاه خبرنگاران