به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، " بزرگراه های هوشمند " که هفته گذشته در هفته طراحی هلند رونمایی شد از جدیدترین فناوری ها در جاده ها استفاده می کند که به گفته طراحانش بسیار پایدار، ایمن و قابل حس است.

شرکت های دخیل در این پروژه می گویند هدف آنها تغییر مسیر معمولی ابتکارات حمل و نقل با تمرکز بر روی بزرگراه ها و نه وسایل نقلیه درون آنها بوده است.
چنین جاده هایی که در بین بلندپروازانه ترین ایده ها برای سفرهای جاده ای آینده هستند، مسیرهای خاصی اند که به رانندگان خودروهای برقی امکان می دهند در حین حرکت در این جاده ها خودروی خود را نیز شارژ کنند.

طرح دیگر، تجهیز این جاده ها با نورهای کم مصرفی است که با نزدیک شدن خودرو به تدریج بر نورشان افزوده می شود، سپس، پس از عبور خودرو خاموش می شوند.

هنوز تا اجرایی شدن چنین ایده هایی سالها زمان باقی است اما از سال آینده جاده های هلند با خطوط ساخته شده از پودر شب تاب رنگ می شوند. این خطوط طی روز نور خورشید را می گیرند و طی ۱۰ ساعت تاریکی شب می توانند جاده را روشن کنند.
فناوری دیگری نیز که قرار است سال آینده به اجرا درآید که رنگ پویایی است که به دما واکنش نشان می دهد. این رنگ، کریستال های یخ و برف را برای رانندگان در حین رانندگی در هوای سرد قابل مشاهده کرده و او را از لغزنده بودن جاده مطلع می سازد.

این ایده جایزه " بهترین طراحی مفهومی آینده " را از جایزه طراحی هلند به خود اختصاص داد.