ملت ایران:" ریا کوپر " سال گذشته با عنوان جوانترین فردی که در انگلستان تغییر جنسیت داده است به تیتر اول رسانه های این کشور تبدیل شد. او یک پسر ۱۷ ساله بود که علیرغم مخالفتهای خانواده اش خود را به یک دختر تبدیل کرد و به همین دلیل از سوی خانواده اش طرد شد. حالا بعد از گذشت یک سال این خانم ۱۸ ساله تصمیم دارد دوباره تغییر جنسیت داده و یک پسر باشد.

او عمل تغییر جنسیت کامل که قرار بود ژانویه سال جدید میلادی برگزار شود لغو کرده است و میگوید استفاده از هورمونهای زنانه که باعثتغییر اندام او شده است باعثناراحتی اوست. او معتقد است تنها از نظر روانی یک دختر است و دوست دارد از نظر جسمی یک مرد باشد.
او که تا کنون دو بار دست به خودکشی زده است در مصاحبه اش گفته است: این هورمونها باعثبرهم خوردن تعادل روانی من شده است گاهی شادم و گاهی واقعا ناراحتم. من فکر میکنم تنها عمل تغییر جنسیت دوباره به من کمک خواهد کرد.
به گفته وی او در آرزوی خوشبختی به عنوان یک زن از سن ۱۲ سالگی لباس دخترانه پوشید و در ۱۵ سالگی تصمیم گرفت تغییر جنسیت دهد اما حالا از تنهایی خسته شده است و میخواهد دوباره یک مرد باشد.
وی اکنون بیکار است و در خانه یکی از دوستانش اقامت دارد اما قصد دارد بعد از عمل تغییر جنسیت به استخدام ارتش درآید.