ملت ایران:پیتر لیپمن عکاس امریکایی مقیم پاریس است که با خلاقیت جدید خود توانسته شهرتی دست و پا کند. وی با قرار دادن اتومبیلهای اسقاطی در جنگلهای کم نور و کاملا سبز، زندگی جدیدی به اتومبیلها داده و همین موضوع سوژه خوبی برای وی شده تا گالری طبیعی با نام پارکینگی در بهشت را بوجود آورد. وی با قراردادن اتومبیلها در فضای جدید سعی کرده به آنها زندگی دوباره ای دهد.

پارکینگی در بهشت +تصاویر