ملت ایران: این روزها با وجود فیس بوک، حواس پرتی در محل کار و نداشتن تمرکز کم کم به امری عادی تبدیل شده و بسیاری از کاربران فیس بوک هر زمان که دوست داشته باشند، به سادگی در محل کار یا هر جای دیگری باشند، سراغ فیس بوک می روند.

فیس بوک شده خانه دوم بسیاری از آدم ها در سراسر دنیا! اما سر زدن به این خانه دوم برای هر چه اجتماعی تر شدن زمانی دردساز می شود که به بازده کاری لطمه بزند و در واقع این عامل حواس پرتی کارایی افراد را در محل کار کم کند.

برای رفع این مشکل و اینکه بتوانیم خاصیت حواس پرتی فیس بوک را به حداقل برسانیم راه های زیادی به ویژه از جانب روانشناسان ارائه شده که البته معمولا از جانب مردم عادی دستکم گرفته می شود و بازدهی لازم را ندارد.

اما بعضی روش ها هستند که قدرت بازدارندگی شان آنقدر زیاد هست که بتوانند با وسوسه فیس بوک مقابله کنند. از جمله این روش ها، راهکاری است که آقایی بنام مانیش ستی اندیشیده است.

وی در وبلاگ خود نوشته، فردی را استخدام کرده که هر موقع در محل کار خواست در فیس بوک لاگین کند، فرد استخدام شده یه کتک جانانه به صورت او بزند و روش ابتکاری اش هم باعثافزایش چهار برابری کارایی او در محل کار شده است.

وی همچنین در تجربه تازه خود از برنامه ای به نام RescueTime استفاده کرد که نشان می دهد هر فرد چند ساعت در هفته را در وبسایت های مختلف گذارنده است.

وی ۲۹ ساعت در هفته به چت کردن در فیس بوک و سایت ردیت اختصاص می داد.

به همین دلیل او با دادن آگهی کسی را استخدام کرد تا برای هر بار لاگین شدنش به فیس بوک یک کشیده به صورتش بزند و بابت این کار هم ساعتی ۸ دلار پرداخت می کرد.

پس از این اقدام شجاعانه، میانگین کارایی و بازده ستی در محل کار ۹۸% افزایش یافت.

بانکی