ملت ایران:" جنیفر جونز " یک معلم زبان انگلیس اهل ولز است که ۴۵ سال دارد و دو سال است از همسرش که در اسپانیا زندگی میکند جدا شده است. آنها ۵ فرزند دارند که حضانت آنها توسط دادگاه به پدرشان داده شده است. اگرچه بچه ها علاقه زیادی به مادرشان دارند و ترجیح میدهند کنار او زندگی کنند اما چون به سن قانونی نرسیده اند سرپرست قانونی آنها به تشخیص دادگاه پدرشان اعلام شده است.
این بچه ها که از دوری مادرشان خیلی رنج میبردند طی نامه ها و ایمیل هایی که به جنیفر میفرستادند درخواست کردند کاری کند که بچه ها نزد او بمانند آنها از زندگی در کنار پدرشان در اسپانیا راضی به نظر نمیرسیدند.


در ابتدای جدایی در سال ۲۰۱۰ بچه ها در کنار مادرشان زندگی میکردند اما به درخواست پدرشان دادگاه نگهداری از بچه ها را به او سپرد و این جدایی دردآور شروع شد. به گفته این زن شوهرش یک مرد متعصب و حساس است که شخصیت ناپایداری داشته و علت جدایی آنها هم رفتارهای سرد او بوده است. بعد از مدتی که بچه ها برای بازدید مادرشان به ولز آمدند این زن تصمیم گرفت دیگر بچه ها را به همسرش ندهد بنابر این بعد از پایان مدت قانونی از فرستادن بچه ها خودداری کرد و اگرچه دادگاه به او سه روز مهلت داد تا بچه ها را برگرداند او امتناع کرده و به همراه بچه هایش فرار کرد تا بتوانند به آرامی کنار هم زندگی کنند اما سه روز بعد این زن به دستور دادگاه به جرم ربودن فرزندان خود دستگیر شد و قرار است به زودی دادگاهی شود. بچه ها به اسپانیا نزد پدرشان بازگردانده شده اند.


وکلای پدر بچه ها میگویند او همه ادعاهای همسر سابق خود را قاطعانه انکار میکند و میگوید هیچ رفتاری با او و بچه ها نداشته است که باعثصدمه روحی و فیزیکی آنها شده باشد.
این زن میگوید این عادلانه نیست که من را از بچه هایم دور کنند. من مادر آنها هستم و مسلما صدمه ای به آنها نخواهم زد. من کاری را کردم که هر مادر دیگری در دنیا برای بودن کنار فرزندانش انجام میدهد.