ملت ایران:محمدرضا حیاتی، قدیمی‌ترین اخبارگوی سیماست که حالا دوران بازنشستگی خود را می‌گذراند.

عکس: خودروی اخبارگوی مشهور تلویزیون