ملت ایران: در نمایشگاه امسال پاریس موتور شو، این جایزه به خودروی هوندا اختصاص داده شد.

جایزه امسال خودرو زنان بر اساس این فاکتورها انتخاب شده است:

ایمنی، ‌ ارزش مالی، زیبایی شناختی ظاهری، فضای مخزن باک، سهولت در رانندگی، ‌ رنگ ‌و دوستدار کودکان.

هیئت داوری در انتخاب خودروی سال زنان متشکل از ۲۰ زن داور از ۱۱ کشور جهان بوده است که از بین فهرست اولیه ۳۰۰ خودرو داوری خود را انجام داده‌اند.

بعد از هوندا سیویک، به ترتیب فولکس واگن UP و فورد فی یستا در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.