به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، کد ملی به عنوان یک مشخصه منحصر به فرد برای اطلاعات فردی است که امروزه در کشور برای شناسایی افراد از این کد ۱۰ رقمی استفاده می‌کنند.

صبح امروز خانمی در یکی از شعبات بانک ملت در شیراز متوجه شد که کد ملی که برایش صادر شده است برای فرد دیگری نیز در شیراز صادر شده است.

متاسفانه پیگیری‌های خبرنگاران برای گفت‌وگو با معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور بی نتیجه بود.

اسناد و مدارک این خبر موجود است.