ملت ایران: سحابی ها عمدتا از گازهای هیدروژن و هلیوم و ذرات غبار تشکیل شده اند. در تصاویر زیر انواعی از سحابی ها را که تلسکوپ فضایی هابل گرفته است میبینید.

سحابی هلیکس یکی از سحابی های سیاره نماست که بعنوان نزدیکترین سحابی از این نوع شناخته می شود. این سحابی در فاصله ۶۵۰ سال نوری از ما فاصله دارد.

سحابی چشم گربه یکی از اولین سحابی های سیاره نمایی است که کشف شده بود. این سحابی در صورت فلکی اژدها(تنین) قرار دارد.

سحابی جبار از جمله سحابی هایی است که در آن ستاره متولد می شود. این سحابی بسیار زیباست و در عین حال سحابی روشنی است و به راحتی در آسمان شب و تاریک دیده، ‌ حتی بدون ابزار اپتیکی هم در صورت فلکی جبار دیده می شود.

سحابی خرچنگ که در صورت فلکی ثور قرار دارد در اثر انفجار یک ابرنواختر در سال ۱۰۵۴ میلادی و توسط چینی ها دیده شد. این سحابی از بقایای یک انفجار ابرنواختریست که در فاصله ۱۰۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد.

‌سحابی عقاب که به ستون های آفرینش معروف است نیز از سحابی هاییست که محل تولد ستارگان است و حدود ۹۲ تریلیون کیلومتر گستردگی دارد.

باشگاه خبرنگاران