به گزارش اختصاصی ملت ایران: برای یک دختر جوان ماندن در خانه و نداشتن هیچ تفریحی بیرون از خانه کار طاقت فرسایی به نظر می رسد و زمان به سختی می گذرد. نانا دختر چینی است که به خاطر مشکل پر مویی حاضر نیست اتاق خود را ترک کند و خودش را در خانه حبس کرده است. گفته میشود نانا قربانی داروهایی است که در طول یک دوره درمانی استفاده کرده است. به گفته مادرش سال ۲۰۱۰ پزشکان متخصص تشخیص دادند که مغز استخوان نانا به اندازه کافی سلولهای خونی جدید تولید نمی کنند و همین امر باعثشد تا او در بیمارستان بستری شود و تحت درمان قرار بگیرد بعد از دوره درمانی و مصرف داروهای قوی بتدریج ظاهر فیزیکی نانا تغییر کرد و رشد موهای زمخت روی صورت و پاها و دستانش شروع شد و تقریبا کل بدنش را در برگرفت.

به گفته گروهی از پزشکان دانشگاه ماریلند راه های درمانی کمی برای بیماری پر مویی وجود دارد و گروهی هم معتقدند با تغییر شیوه زندگی و رژیم غذایی خاص میشود آن را درمان کرد. متخصصان دانشگاه پزشکی ماریلند اعلام کردند که ۸ درصد زنان آمریکایی با مشکل پر مویی مواجه هستند و کمتر از نیمی از زنان دارای هورمونهای مردانه بیشتری نسبت به بقیه هستند که همین امر یکی از عوامل پر مویی است.

به گفته مادر نانا دخترش هر روز در حالیکه برای رفتن به مدرسه آماده میشود گریه می کند و سعی می کند تمام بدنش را بپوشاند و قبل از خارج شدن از خانه ماسک می زند.