ملت ایران: گفته میشود یک مرد بی خانمان ناشناس که بسیار شبیه حضرت عیسی مسیح بوده است زندگی یک نوزاد تازه متولد شده را نجات داد.

" کیتون موریس " خانم بارداری است که در یک پمپ بنزین دچار درد زایمان زودرس شد و مجبور شد در اتاقک پمپ بنزین کنار جاده وضع حمل کند. اما زمانیکه نوزاد به دنیا آمد بند ناف دور گردن او پیچیده شده بود و نفس نمیکشید. در این هنگام یک مرد بی خانمان به کمک آنها آمده و جان نوزاد را نجات داد و فردای آن روز ناپدید شد.

به گفته شاهدان وقتی نوزاد به دنیا آمد مادر او فریاد زد: دخترم کبود شده است … او نفس نمیکشد. در همین لحظه شوهر او با اورژانس تماس گرفت و تقاضای کمک کرد. ناگهان سر و کله مردی ژولیده که به نظر میرسید بی خانمان باشد پیدا شد او به آرامی همه را کنار زد و بالای سر زن رسید. بند ناف را از دور گردن نوزاد باز کرد و به آرامی آنقدر پشت او را مالش داد تا بچه شروع به نفس کشیدن کرد.

مامورین امداد میگویند درست ترین کار همین کار بوده است و او به بهترین وجه به این نوزاد کمک کرده است. ‌آنها احتمال دادند که این مرد سابقا یک پزشک بوده است.

مسئول پمپ بنزین برای آن شب به این مرد جای خواب و خوراک داد اما این مرد که هیچکس نمیداند کیست فردای آن روز آنجا را ترک کرد و هیچ کس نمیداند این مرد آرام و با وقار با آن وضع آشفته از کجا رسید، چگونه اطلاعات پزشکی خوبی داشت و به کجا رفت..

همه شاهدان میگویند این مرد با موها و ریش های بلند و صورت آرام کاملا شبیه حضرت عیسی مسیح بوده است.

پرداد