ملت ایران:این صندلهای زنانه قیمتی معادل ۱۸۰ پوند دارد و تا کنون میلیونها جفت از آنها به فروش رسیده است. ادعا شده بود که این صندلها به گونه ای طراحی شده است که باعثمیشود پاها خوش ترکیب و زیبا شود اما تحقیقات نشان میدهد هیچ تفاوتی میان این صندلها با نوع معمولی صندلهای زنانه وجود ندارد.

این طرح صندل در سال ۲۰۰۷ به بازار آمد و تا کنون میلیونها جفت از آن به فروش رسیده است و مهمترین عامل فروش میلیونی این محصول ادعای مطرح شده از سوی کارخانه سازنده مبنی بر تاثیر این صندلها بر زیبایی پاهاست. ارزانترین نوع این صندل قیمتی معادل ۳۶ پوند دارد و افرادی مانند اپرا وینفری، نیکلا لاوسن و سارا هاردینگ از این نوع صندل خریداری کرده اند.

پژوهشگران آزمایشاتی روی دخترانی با میانگین سنی ۱۷ تا ۲۳ سال با وزن و قد مشابه انجام دادند و متوجه شدن پوشیدن این صندلها هیچ تفاوتی با نوع عادی آنها ندارد و شعار تبلیغاتی این کارخانه رویایی بیش نیست.

کارخانه سازنده این محصول ادعا کرده است شرایط آزمایشی در این پژوهش محدودیتهایی داشته است که روی نتیجه تاثیر دارد و آنچه آنها ادعا کرده اند حقیقت دارد و حاضرند در آزمایشگاه کارخانه این مسئله را به اثبات برسانند.