ملت ایران: لحظه عجیبی است وقتی شما به اعدادی نگاه می‌کنید که ثانیه به ثانیه بیشتر می‌شوند. این اعداد، تعداد مرگ و میر لحظه‌ای مردم دنیا را نشان می‌دهند. با مراجعه به آدرس worldometers. info / fa می‌توانید اطلاعات جالبی از وقایع لحظه‌ای دنیا ببینید. لیست کلیه آمار درج شده در سایت فوق به این شرح است:

جمعیت کنونی جهان
متولدین امسال
متولدین امروز
مرگ و میر امسال
مرگ و میر امروز
رشد جمعیت در سال جاری
تولید امسال خودرو
تولید امسال دوچرخه
رایانه های فروخته شده در این سال
کتابهای جدید منتشر شده امسال
روزنامه های منتشر شده امروز
گیرنده های تلویزیون فروخته شده امروز
تلفن های همراه فروخته شده امسال
کاربران اینترنت در جهان
تعداد نامه الکترونیکی ارسال شده امروز
مطالب افزوده شده به وبلاگ ها برای امروز
جستجو های انجام شده امروز در گوگل
جنگل های از دست رفته امسال(هکتار)
زمین های زراعی از بین رفته به دلیل فرسایش خاک امسال(هکتار)
دی اکسید کربن(CO۲) متصاعد شده امسال(تن)
مواد شیمیایی سمی رها شده در آب و هوا و خشکی توسط صنایع در این سال(تن)
افراد دچار سوء تغذیه جهان در حال حاضر
افراد دارای اضافه وزن جهان در حال حاضر
افراد دچار چاقی جهان در حال حاضر
مرگ و میر ناشی از گرسنگی امروز
مصرف آب این سال(میلیارد لیتر)
مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با آب در این سال
افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم
مصرف امروز انرژی در جهان
منابع غیر قابل تجدید
منابع قابل تجدید
انرزی خورشیدی دریافتی امروز زمین
نفت استخراج شده امروز
نفت باقی مانده
زمان اتمام نفت(روز)
گاز باقی مانده
زمان اتمام گاز
ذغال سنگ باقی مانده
زمان اتمام ذغال سنگ
مرگ و میر در اثر بیماری های واگیر دار
مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال
سقط جنین امسال
مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در این سال
افراد مبتلا به ایدز
مرگ و میر ناشی از ایدز امسال
مرگ و میر ناشی از سرطان امسال
مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال
سیگارهای مصرف شده امروز
مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار
مرگ و میر ناشی از مصرف الکل
خودکشی های امسال
تلفات ناشی از تصادفات جاده ای امسال

بازار خبر