ملت ایران:چندی پیش عکاس ژاپنی " یوجی اوکاتا " در حال عکسبرداری از ماهی های مختلف بود که متوجه دایره های شگفت انگیزی در کف دریا شد.

این دایره ها که به زیبایی و دقت طراحی شده بودند باعثشد تا او کنجکاو شود و برای پیدا کردن راز این دایره ها از چند گروه تحقیقاتی درخواست کرد که همراه او به محل این دایره ها بیایند.

این شکل ها در عمق ۲۵ متری از سطح آب قرار دارند و قطر هر کدام از آن ها نیز نزدیک به دو متر است همین موضوع باعثشد تا این دایره ها بیش از پیش اسرار آمیز شوند.

تیم های تحقیقاتی که از موسسه طبیعی ژاپن به این منطقه آمده بودند متوجه شدند که تمام این اشکال را یک ماهی بسیار کوچک و بند انگشتی تنها با حرکت بدن خودش ایجاد می کند.

محققان با بررسی رفتارهای این ماهی یافتند که او برای ایجاد یک فضا امن در برابر تخم هایش این دایره ها را ایجاد می کند و در مرکز این دایره نیز تخم ریزی می کند.

باشگاه خبرنگاران