به گزارش اختصاصی ملت ایران: جال استراس یکی از مدل های امریکایی که سال ۲۰۰۵جزء بهترینها شناخته شد ۵ سال است که بی خانمان است و در خیابانها می خوابد گفته میشود اعتیاد او به شیشه باعثاین وضع اسفناک شده است این مدل ۲۸ ساله به شیشه اعتیاد دارد هر چند که بارها خانواده او سعی کردند او را از دام اعتیاد نجات دهند اما موفق نشدند. گفته میشود او اکنون با حضور در یک برنامه تلویزیونی درخواست کمک کرده است. در حال حاضر یک پزشک بنام فیل تصمیم گرفته است به او کمک کند تا به زندگی عادی خود برگردد. به گفته نزدیکانش او از نظر فیزیکی و روحی کاملا ضعیف شده است جال به خاطر ازدست دادن یکی ازدوستانش که به مواد مخدر اعتیاد داشت تصمیم گرفته اینبار از اعتیادش دست بکشد. دکتر فیل می گوید حضور او در برنامه تلویزیونی می تواند تاثیر گذار باشد و افرادی که به نوعی معتاد هستند را به خود آورد تا در زندگی خود تغییری ایجاد کنند.

سرنوشت تلخ مدل زن امریکایی+عکس