به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: کیوان مرادیان کوچک سرایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دانشگاه‌های غیردولتی و آزاد از سرانه رفاهی برخوردار نیستند و تنها یارانه تغذیه دریافت می‌کنند، گفت: به همین دلیل نرخ غذای دانشجویی این دانشگاه‌ها از دانشگاههای دولتی بیشتر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه هزینه غذای دانشجویی دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد نباید از ۱۲۰۰ تومان افزایش یابد، اظهار کرد: به دانشگاه‌ها توصیه شده است که اگر هزینه غذای دانشجویی کمتر از این رقم تمام شد نرخ غذا را کاهش دهند.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت‌علوم همچنین در خصوص نرخ غذای دانشگاه‌های دولتی با بیان اینکه پیشنهاد شده است که سه نوع غذا در بین دانشجویان توزیع شود، گفت: براین اساس غذای کم هزینه ۳۵۰ تومان، غذای متوسط ۴۸۵ تومان و غذای پرهزینه مبلغ ۵۹۰ تومان در نظرگرفته شده است.

وی همچنین در خصوص قیمت صبحانه نیز گفت: نرخ وعده صبحانه ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

وی خاطر نشان کرد: کلیه دانشجویانی که نمی‌توانند هزینه غذا را پرداخت کنند، می‌توانند تا ۱۰۰ درصد از وام تغذیه استفاده کنند و ۹ ماه پس از فراغت از تحصیل در اقساط ۶۰ ماهه، وام خود را بازپرداخت کنند.