ملت ایران:دختر دانش آموز بیش از ۱ میلیون دلار طی ۴ سال صرف درمان محل گزش یک عنکبوت کرده است.
" جین همفران " تا کنون حداقل ۲۰ عمل جراحی انجام داده و بارها خونش را تصفیه کرده است. وی ۴ سال پیش توسط یک عنکبوت گزیده شده است و پزشکان هنگام معاینه او متوجه شدند که هردوپای او توسط این حشره گزیده شده است. این مسئله به قدر جدی بود که گفته میشد ممکن است وی یک پایش را از دست بدهد و او برای اجتناب از این مسئله ۱ میلیون دلار هزینه کرد.


او میگوید هرگز تصور نمیکرده است نیش یک حشره تا این اندازه زندگی او را دچار درد سر کند. این اتفاق درست بعد از فارغ التحصیل شدن او از مدرسه رخ داد. یک شب تابستانی او در رختخواب متوجه تورم غیر عادی زانویش شد و گمان میکرد این مسئله مربوط به جراحتی است که هنگام دویدن در پای او بوجود آمده است بنابراین فردای آن روز به فیزیوتراپی مراجعه کرد و آنجا بود که پزشک متوجه شد این مسئله مربوط به نیش یک حشره است و سریعا او را به اورژانس منتقل کرد. او بلافاصله بستری شد و پزشکان سعی کردند با پیوند پوست و تصفیه خون زهر این حشره را از ناحیه زانوی او تخلیه کنند اما با ۵۰ بار تصفیه خون و بیش از ۳۰ بار پیوند پوست و ۲۰ عمل جراحی مختلف طی ۴ سال این دختر همچنان با درد این زخم کهنه دست به گریبان است.


پزشکان احتمال میدهند که این حشره نوعی عنکبوت سمی بسیار نادر قهوه ای بوده است و سم او به قدری زیاد است که حتی به استخوان زانوی جین هم آسیب زده و حتی پزشکان را بر آن داشت تا به احتمال قطع کردن پای وی هم بیاندیشند.
او میگوید: این حشره به قدری کوچک است که اگر من او را میدیدم به راحتی قادر به کشتنش بودم اما اینک این حشره کوچک تمام زندگی مرا از من گرفته است و من بیشتر اوقاتم را در بیمارستان میگذرانم.
گفتنی است علاوه بر صرف ۱ میلیون دلار هزینه وی مدت ۱۳۰۰ روز در بیمارستان بستری بوده است.