ملت ایران: چندی پیش در خبرها آمده بود که حیوانات خانگی چاق در انگلستان دارای باشگاه بدنسازی شده اند و برای لاغری در آنجا تلاش می کنند.

به تازگی این باشگاه اعلام کرده است که تعداد زیادی از حیوانات در آنجا توانسته اند لاغر کنند و در حال حاضر به وزن مطلوبشان رسیده اند.

در این باشگاه حیوانات مختلفی مانند گربه و خرگوش و … که همگی چاق هستند وجود دارد که این روزها زیر ورزش های سخت و رژیم های طاقت فرسا هستند.

در این میان یک گربه توانست نزدیک به دو کیلوگرم وزن خودش را کم کند که می توان گفت ۲۲ درصد از بدنش را در این باشگاه آب کرده است.

باشگاه خبرنگاران