ملت ایران:محققان مرکز تحقیقات ETH‌ زوریخ به سرپرستی پروفسور «وندلین استارک» پلیمر نفوذ پذیری برای سقف ساختمان طراحی کرده اند که می تواند تا ۶۰ درصد از بار تهویه مطبوع ساختمان را بکاهد.

این پوشش سقف جدید از پلیمر مخصوصی به نام پلی(ان ایزوپروپیل اکریلامید) یا PNIPAM‌ ساخته شده است که ویژگی‌های یک غشای نفوذ پذیر به آب(آب تراوا) را دارد و در زمان بارندگی مانند اسفنج قادر به جذب رطوبت درون خود است.

این پلیمر با تابیدن نور خورشید و رسیدن دما به ۳۲ درجه سانتیگراد به حالت هیدروفوبیک یا آبگریز تبدیل شده و آب ذخیره شده بصورت بخار از منافذ غشا خارج می‌شود.

محققان این پلیمر جدید را در مقیاس کوچک در ابعاد پنج میلی متر بر روی دو خانه مدل مورد ازمایش قرار داده و تابش نور خورشید را با یک لامپ شبیه سازی کردند.

تصاویر تهیه شده بوسیله دوربین مادون قرمز نشان می دهد که خانه دارای پوشش پلیمری جدید درست مانند عملکرد تعریق بدن، با خارج کردن گرما بصورت بخار آب باعثخنک شدن ساختمان می شود.

پوشش پلیمری PNIPAM‌

آزمایش پوشش سقف جدید بر روی دو مدل کوچک

خنک ماندن خانه سمت راست مجهز به پوشش پلیمری جدید

ایسنا