به گزارش اختصاصی ملت ایران: گفته میشود جنت جکسون با نامزد میلیونر خود که اهل قطر است طبق سنت اسلامی ازدواج می کند. جنت ۴۶ ساله خواهر مایکل جکسون و نامزد۳۶ ساله اش ویسام المنا در سال ۲۰۱۳ یک مراسم عروسی مجلل بر پا می کنند. برآورد میشود هزینه این مراسم به ۲۰میلیون دلار برسد. گفته میشود هزینه رفت و آمد ۵۰۰ مهمان این عروسی ۳ میلیون دلار است. داماد برای تشکر از مهمانان قرار است به هریک از آنها یک ساعت مدل رولکس به ارزش ۱۰ هزار دلار هدیه دهد. این مراسم مجلل که ازدواج سال نام خواهد گرفت سال ۲۰۱۳در دبی برگزار میشود