ملت ایران: ساخت این هتل در سال ۱۹۸۷ مقارن با جنگ سرد و در جواب ساخت بزرگترین هتل دنیا توسط کره جنوبی در سنگاپور آغاز شد. قرار بود این هتل نماد ثروتمندی و اقتصاد پویای کره شمالی باشد اما به برعکس به نماد مشکلات اقتصادی و اجتماعی کره شمالی بدل شده است. به علت اینکه کره شمالی شرایط بسیاری سختی در پذیرش گردشگران خارجی دارد، این هتل اغلب خالی خواهد ماند و به هتل ارواح معروف شده است. این هتل ۱۰۵ طبقه داشته و دارای ارتفاع ۳۳۰ متر می باشد.

فرهنگ