تصاویر قهرمان وزنه برداری زنان المپیک!

ملت ایران:جولیا روهد وزنه بردار ۲۳ ساله و جوان آلمانی از اعضای تیم ملی المان در المپیک لندن بود.

میگوید بر خلاف نظر مردم که معتقدند وزنه برداران زن سنگین وزن و هیکل درشت و زشت هستند ولی برای وزن های سبک این نگاه درست نیست.

جولیا در رنکینک جهانی هفتم است و در المپیک لندن به عنوان یکی از ده زن زیبای ورزشکار در مسابقات برگزیده شد.