ملت ایران:از روزی که ماشین‌ها به خیابان آمدند مشکل ترافیک و جای پارک هم با آن‌ها به خیابان آمد و از همان ابتدا هم کمبود جا ایده‌های خلاقانه‌ای را برای حل این مشکل پدید آورد.

تصویر زیر مربوط به یک پارکینگ طبقاتی آسانسوری است که در سال ۱۹۳۶ از آن در شیکاگو استفاده می‌شد.

پارکینگ متفاوت در سال 1936+عکس

فارس