ملت ایران:خلبان چینی به اشتباه هواپیمای مسافربری را به جای اینکه روی باند فرودگاه شانگهای فرود آورد روی یک دریاچه در اطراف این دریاچه فرود آورد. قایق های ساحلی موجود در این دریاچه و یک تیم نجات چینی بلافاصله به نجات مسافران اقدام کردند و آنها را نجات دادند.

تصاویر: اشتباه فاجعه بار خلبان