ملت ایران:شینهوا به تازگی تصاویری را در سایت خود قرار داده که در آن تصاویری از قارچ هایی که بسیار عجیب و در عین حال زیبا هستند را به تصویر کشیده است.

تصاویر: قارچ هایی که تابحال ندیده اید !