ملت ایران:این خانم ثروتمند نیمی از ثروتش را به سگش هدیه داد و در حقیقت سگ او در نیمی از داراییهای او سهیم شده است.

یک رختخواب ۵ هزار پوندی مخصوص حیوانات، گردنبند الماس نشان سفید و صورتی ۲۵ هزار پوندی و بهترین لباسها و امکاناتی که یک حیوان دست آموز میتواند داشته باشد همه چیزهایی است که این سگ کوچک از صاحبش هدیه گرفته است.

هدیه گران بهای این زن ثروتمند به سگش +عکس
" لوئیس هریس " ۳۵ ساله نگهدار حیوانات و طراح لباس مخصوص حیوانات دست آموز است. او بیشتر ثروتش را مدیون پاداشهایی است که افراد ثروتمند حمایتگر حیوانات به او هدیه میدهند.
او سعی میکند هرچه دارد با سگش لولا تقسیم کند. او میگوید لولا به قدر منحصر به فرد است که ارزش این همه توجه و ثروت را دارد. او هدایای مخصوصی از سوی حمایتگران حیوانات دریافت میکند که برای نمونه میتوان به هدیه ۱۰۰ هزار پوندی شامل لباس و خوراک رایگان یک ساله و زیور آلات و تخت خواب ۵ هزر پوندی و هلی کوپتر شخصی اشاره کرد. او قصد دارد رکورد جهانی حضور بیشترین حیوان دست آموز لباس پوش را بشکند.

وی معتقد است هرچه به سگش هدیه دهد او لیاقتش را دارد چرا که وی این ثروت را مدیون اوست. گفتنی است لوئیس اولین لباسها و طرحهای خود را برای لولا استفاده کرد و این لولا بود که توجه همه را به سوی او جمع کرد و حالا لوئیس معتقد است لولا زندگی او را تغییر داده و او را از یک دختر منزوی و افسرده به یک دختر ثروتمند تبدیل کرده است.